Blog
Gepubliceerd
op

Wanneer kom je in aanmerking voor Tachograaf vrijstelling?

De tachograaf speelt al jaren een belangrijke rol in het harmoniseren van het wegverkeer in de EU. Met de geleidelijke vervanging van analoge door digitale tachografen, zijn er ook specifieke vrijstellingen van de tachograafplicht geïntroduceerd. In dit artikel duiken we dieper in de vrijstellingen en wat er voor jou als transportondernemer of chauffeur verandert.

Vrijstelling op de tachograafplicht

De noodzaak van een tachograaf hangt af van verschillende factoren zoals de aard en het doel van de reis, de toegestane maximummassa van het voertuig, en de herkomst en bestemming van de vervoerde goederen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste uitzonderingen op de tachograafplicht.

Europese vrijstellingen

 • Personenvervoer: Voertuigen die niet langer dan 50 km van hun standplaats opereren.
 • Maximumsnelheid: Voertuigen die niet sneller kunnen dan 40 km/u.
 • Overheidsdiensten: Voertuigen gebruikt door of gehuurd door overheidsdiensten zoals de strijdkrachten of brandweer, voor zover deze binnen hun officiële taken vallen.
 • Noodsituaties: Voertuigen ingezet voor noodsituaties of humanitaire hulp.
 • Wegenwacht: Speciale wegenwachtvoertuigen actief binnen 100 km van hun standplaats.
 • Testvoertuigen: Voertuigen in gebruik voor testdoeleinden, reparatie of onderhoud.
 • Niet-commercieel: Voertuigen met een maximummassa onder 7,5 ton gebruikt voor niet-commercieel vervoer van goederen.
 • Historische voertuigen: Voertuigen geclassificeerd als historisch en gebruikt voor niet-commercieel vervoer.

Specifieke vrijstellingen voor Nederland

 • Voertuigen gehuurd door de overheid die niet concurreren met particuliere vervoersondernemingen.
 • Voertuigen gebruikt door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt-, visserijbedrijven, en hoveniers voor ritten binnen 100 km van de vestigingsplaats.
 • Land- en bosbouwtrekkers gebruikt binnen 100 km van de vestigingsplaats.
 • Voertuigen met een maximummassa van maximaal 7,5 ton, gebruikt door leveranciers van de universele dienst voor het bezorgen van goederen.
 • Voertuigen gebruikt voor autorijlessen en -examens.
 • Voertuigen ingezet voor diensten zoals riolering, bescherming tegen overstromingen, en nutsvoorzieningen.
 • Voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Voertuigen speciaal uitgerust voor mobiele projecten.
 • Voertuigen voor het ophalen van melk op boerderijen.
 • Voertuigen speciaal uitgerust voor geld- en/of waardetransporten.
 • Voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafvallen.
 • Voertuigen gebruikt binnen hubfaciliteiten binnen een straal van 5 km.
 • Voertuigen voor het vervoer van levende dieren van en naar boerderijen binnen 100 km.

Registratie en handhaving

Internationale vrijstellingen

Voor bepaalde voertuigen, zoals die met een maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het transport van materialen nodig voor de eigen werkzaamheden, geldt een vrijstelling binnen een straal van 100 km. Deze voertuigen mogen niet meer dan 12 uur per week worden bestuurd.

Registratievereisten

Ook als je niet tachograafplichtig bent, dien je een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden bij te houden, conform de arbeidstijdenwet. Deze registratie kan op papier, in de computer, of met een tachograaf worden bijgehouden.

Conclusie

De tachograafvrijstellingen bieden flexibiliteit voor specifieke situaties en voertuigen binnen de transportsector. Het is echter van belang dat je als ondernemer of chauffeur goed op de hoogte bent van deze uitzonderingen en de bijbehorende registratievereisten. Door te voldoen aan deze regels, zorg je voor een veilige en conforme operatie binnen de Europese transportsector.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!