Mobility Package

Wat is de EU Mobility Package?

Het Mobility Package is een verzameling van regels en voorschriften die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor de transportsector. Deze regels zijn in het leven geroepen om een evenwicht te vinden tussen de sociale bescherming van chauffeurs en de vrijheid van vervoerders om grensoverschrijdende vervoersdiensten aan te bieden. Om de sector te helpen deze regels correct toe te passen, heeft de Europese Commissie een reeks richtlijnen opgesteld, die indien nodig geleidelijk zullen worden aangevuld.

Een belangrijk onderdeel van het Mobility Package is de invoering van de tweede generatie slimme tachografen. Deze nieuwe tachografen bieden verschillende voordelen, waaronder nauwkeurigere gegevens, verbeterde detectie van manipulatie of pogingen tot manipulatie, en ondersteuning voor autoriteiten bij het handhaven van de nieuwe wetgeving.

Alle slimme tachografen van de tweede generatie zijn ontworpen om te voldoen aan alle eisen van het Mobility Package. Dit zorgt ervoor dat bestuurders en fleetmanagers voldoen aan de wet en optimale prestaties kunnen leveren.

Wat betekent dit voor jou als chauffeur en voor je werkgever?

Je mag maximaal drie commerciële ritten achter elkaar maken in het buitenland. Daarna moet je verplicht terug naar huis.

Alle taken die je uitvoert, zoals laden en lossen, moeten worden ingevoerd op de nieuwe tachograaf. Deze activiteiten kunnen vanaf 24 augustus 2023 op afstand worden gecontroleerd in heel Europa met behulp van digitale uitleesapparatuur.

Na augustus 2024 is het willekeurig aanhouden van voertuigen door controlerende instanties verleden tijd. Op basis van de uitgelezen (RTM-)data en weegfactoren wordt bepaald of een voertuig moet worden aangehouden. Dit betekent dat transporteurs die de regels niet volgen, een veel grotere kans hebben op boetes.

Daarnaast moet een vrachtwagen elke 8 weken terugkeren naar het bedrijf in het land van herkomst. In heel Europa gelden dezelfde maximale rijtijden en minimale rusttijden. Zowel jij als je werkgever moeten je aan al deze nieuwe regels houden.