Blog
Gepubliceerd
op

Bewaarplicht tachograafdata van 28 naar 56 dagen

De transportsector staat nooit stil, ook wanneer het gaat om regelgeving en technologie. Vanaf 1 januari 2025 ondergaat de bewaarplicht voor tachograafdata een belangrijke wijziging: de termijn wordt verlengd van 28 naar 56 dagen. Daarnaast introduceert de komst van de Digitale tachograaf 2.0 een nieuwe bestuurderskaart. Maar wat betekenen deze veranderingen precies voor chauffeurs en transportondernemingen? Laten we dieper in de materie duiken.

De nieuwe bewaarplicht: Van 28 naar 56 dagen

Verlengde bewaarplicht

Deze significante verandering in bewaarplicht betekent dat alle gegevens over rij- en rusttijden nu dubbel zo lang bewaard moeten worden. Dit heeft als doel de naleving van de regelgeving te versterken en de veiligheid op de wegen te vergroten.

Impact op chauffeurs en bedrijven

Voor chauffeurs betekent dit een grotere verantwoordelijkheid om hun tachograafdata correct te beheren. Transportondernemingen moeten hun systemen en processen aanpassen om aan de langere bewaartermijn te voldoen.

Artikel 12: Uitzonderlijke situaties

Wanneer artikel 12 van toepassing is

Artikel 12 biedt ruimte voor uitzonderingen op de standaard rijtijden in specifieke situaties die de veiligheid van de lading of personen kunnen beïnvloeden. Het is cruciaal dat de redenen voor deze afwijkingen zorgvuldig worden gedocumenteerd.

Bewaartermijn van documentatie

De verlenging van de bewaartermijn naar 56 dagen geldt ook voor de documentatie van deze uitzonderingen. Dit benadrukt het belang van accurate en gedetailleerde administratie.

Tachograaf uitlezen en gegevens opslaan

Het uitlezen van de bestuurderskaart kan op verschillende manieren, afhankelijk van de beschikbare technologie en de specifieke eisen van de gebruiker. Een directe aansluiting op de digitale tachograaf met een speciale lezer of downloadkey is de meest voor de hand liggende methode. Echter, de technologie heeft zich ontwikkeld om meer flexibele opties toe te staan, zoals het gebruik van smartphones, iPhones, of computers. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om de gegevens te lezen, zelfs als het voertuig zich op een afstand bevindt.

De nieuwe bestuurderskaart en digitale tachograaf 2.0

Voordelen van de nieuwe technologie

De nieuwe bestuurderskaart, samen met de digitale tachograaf 2.0, brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals verbeterde mogelijkheden voor gegevensregistratie en -beheer.

Continuïteit en compatibiliteit

Ondanks de nieuwe technologieën, blijven de huidige bestuurderskaarten compatibel met de nieuwe systemen, wat zorgt voor een soepele overgang.

Conclusie

De verlenging van de bewaarplicht van tachograafdata merkeert een Hoewel de verlenging van de bewaartermijn naar 56 dagen en de nieuwe bestuurderskaart voor Digitale tachograaf 2.0 extra verantwoordelijkheden met zich meebrengen, bieden ze ook kansen voor verbeterde veiligheid en efficiëntie op de weg. Het is nu aan de chauffeurs en transportondernemingen om zich aan te passen aan deze veranderingen en de voordelen van de vooruitgang te omarmen.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!