Gepubliceerd
op

Grote veranderingen in de logistiek door nieuwe EU-Wetgeving

Ontdek de belangrijkste veranderingen in de logistieksector door nieuwe EU-wetgeving in 2024. Van digitale documentatie tot veiligheidssystemen in vrachtwagens, lees wat deze aanpassingen betekenen voor jouw bedrijf.

In dit artikel ontdek je onder meer:

 • Welke bepalingen van het Mobility Package in 2024 van kracht worden,
 • Welke regels voor digitale documenten in het verkeer dit jaar van kracht worden,
 • Welke wijzigingen er zijn met betrekking tot de EU-eisen voor vrachtwagens.

Mobility package

Dit jaar zullen in de hele Europese Unie wetgevingen van kracht worden die voortvloeien uit het Mobility Package. Dit omvat wijzigingen die voortkomen uit de verordeningen (EG) nr. 561/2006 en nr. 165/2014. Ze betreffen:

 • Vervanging van tachografen – de verplichte vervanging van analoge en digitale tachografen door slimme tachografen van de tweede generatie zal op 1 december 2024 beginnen.
 • Verplichting tot opslag en presentatie van tachograafgegevens voor controle. Volgens de bepalingen van het Mobility Package moeten de tachograafgegevens van een bepaalde dag en de voorgaande 56 dagen (in plaats van de huidige 28) worden opgeslagen en gepresenteerd voor controle. Deze bepaling van het Mobility Package wordt op 1 december 2024 van kracht.

Digitalisering in de transport- en logistieksector

De eFTI-verordening (elektronische vrachttransportinformatie), aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de EU in juli 2020, is gecreëerd voor de efficiëntie van vrachttransport en logistiek. Hiermee wordt een juridisch kader gecreëerd dat de digitale overdracht van informatie over het vervoer van goederen binnen de Europese Unie tussen de economische actoren en de handhavingsautoriteiten mogelijk maakt.

De EU-regels zijn bedoeld om de digitalisering van goederenvervoer en logistiek te stimuleren, om administratieve kosten te verlagen, de handhavingsmogelijkheden van de bevoegde autoriteiten te verbeteren en het verkeer efficiënter en duurzamer te maken. Ze moeten ook de uitwisseling van informatie tussen de exploitanten en de bevoegde overheidsinstanties vergemakkelijken.

De verordening is op 20 augustus 2020 in werking getreden en wordt op 21 augustus 2024 effectief. Vanaf deze datum moeten alle autoriteiten in de EU elektronische vrachttransportinformatie overwegen, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale vrachtbrief via gecertificeerde eFTI-platforms.

Veiligheidssystemen in vrachtwagens

Vanaf 7 juli 2024 zullen enkele bepalingen van de verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad over de typegoedkeuringseisen voor motorvoertuigen en aanhangwagens van kracht worden. Deze verordeningen zijn bedoeld om de veiligheid van onbeschermde weggebruikers te verbeteren tot het bereiken van de zogenaamde Vision Zero (nul verkeersdoden en ernstig gewonden).

Met de verordening wordt de juridische basis van de “Vehicle General Safety Regulations” (kortweg GSR) bijgewerkt, die het gebruik van steeds geavanceerdere veiligheidssystemen in nieuwe voertuigen voor de Europese markt voorschrijven. De nieuwe GSR-regels zijn vanaf juli 2024 van toepassing in de EU-landen voor nieuw geregistreerde vrachtwagens en trekkers met een toegestane totaalmassa van meer dan 3,5 ton.

Vanaf 7 juli 2024 zijn de volgende elementen verplicht voor alle nieuw geregistreerde vrachtwagens:

 • Noodstopsignaal: een lichtsignaalfunctie die andere weggebruikers aan de achterkant van het voertuig waarschuwt dat het voertuig moet stoppen vanwege de wegcondities;
 • Bandenspanningscontrolesysteem, d.w.z. een systeem op het voertuig dat in staat is de bandenspanning of de tijdverandering van de bandenspanning te detecteren en de gebruiker tijdens het rijden relevante informatie te verstrekken;
 • Intelligente snelheidsassistent, een systeem dat de bestuurder helpt om een aan de wegomgeving aangepaste snelheid aan te houden door middel van relevante feedback;
 • Dodehoekinformatie, een systeem dat de bestuurder waarschuwt als er een fietser of voetganger in de dode hoek naast de vrachtwagen is;
 • Een systeem dat personen, objecten en voertuigen voor de vrachtwagen detecteert wanneer deze begint te rijden;
 • Voorziening voor de installatie van een alcoholslot;
 • Waarschuwingssysteem dat waarschuwt voor vermoeidheid en afnemende aandacht van de bestuurder.

Conclusie

Het jaar 2024 markeert een keerpunt voor de logistieke sector binnen de Europese Unie, met de invoering van nieuwe regelgeving die zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengt. Van de verplichte upgrade naar slimme tachografen tot de digitalisering van transportdocumenten en de introductie van geavanceerde veiligheidssystemen in vrachtwagens, deze veranderingen zijn ontworpen om de efficiëntie, veiligheid en transparantie binnen de sector te verbeteren. Voor transportondernemers en chauffeurs is het nu belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hun bedrijfsvoering dienovereenkomstig aan te passen. Door proactief te handelen en de nodige voorbereidingen te treffen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de nieuwe EU-vereisten, maar ook profiteren van de voordelen die deze veranderingen met zich meebrengen. Laten we samenwerken aan een veiliger, efficiënter en duurzamer transportecosysteem in Europa.

Verder lezen

Ontdek meer over de Slimme Tachograaf versie 2 (G2V2/SMT2) en het Mobility Package.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!