Blog
Gepubliceerd
op

Rijtijden en rusttijden: Essentiële regels voor chauffeurs

Als je als chauffeur in de transportsector werkt, of als je een transportbedrijf runt, is het van cruciaal belang dat je goed op de hoogte bent van de regels omtrent rijtijden en rusttijden. Deze regels zijn er om de veiligheid op de weg te waarborgen en eerlijke concurrentie tussen vervoerders te stimuleren. Hier is een overzicht van wat je moet weten.

Maximale rijtijden en verplichte rusttijden

Als chauffeur mag je niet te lang achter elkaar rijden. Er zijn strikte limieten voor de totale rijtijd per dag, per week en per twee weken. Ook zijn er regels voor ononderbroken rijtijden. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese verordening 561/2006 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om het werk zo in te delen dat chauffeurs regelmatig terug kunnen keren naar hun woonplaats of vaste standplaats.

Rust in een passend verblijf

Chauffeurs moeten hun normale wekelijkse rust doorbrengen in een geschikt verblijf met passende slaap- en sanitaire voorzieningen. Dit verblijf moet door de werkgever worden betaald. Rusten in de cabine is niet toegestaan, behalve tijdens de verkorte wekelijkse rust.

Nachtwerk en nachtdiensten

Er zijn specifieke regels voor chauffeurs die ‘s nachts werken. Zo mag je in 16 weken maximaal 43 keer in nachtdienst werken, of maximaal 20 uur tussen 00:00 en 06:00 uur in twee weken. Voor bepaalde soorten nachtwerk, zoals het vervoer van brood- en banketbakkerijproducten of goederen naar distributiecentra, gelden andere regels.

De rol van de tachograaf

Een tachograaf is een essentieel instrument in het voertuig dat automatisch de rij- en rusttijden meet en vastlegt. Nieuwe vrachtwagens of bussen moeten zijn uitgerust met een 2e generatie slimme tachograaf (SMT2), die ook grensovergangen en laden en lossen registreert. Voor voertuigen zonder tachograafverplichting moet je zelf de rijtijden en rusttijden bijhouden.

Controle door de inspectie leefomgeving en transport (ILT)

De ILT en de politie controleren of chauffeurs zich aan de regels houden. Het is dus van groot belang dat je als chauffeur of transportondernemer deze regels nauwgezet volgt om boetes en andere sancties te voorkomen.

Conclusie

Het naleven van de regels voor rijtijden en rusttijden is niet alleen een wettelijke verplichting, maar draagt ook bij aan de veiligheid op de weg en eerlijke concurrentie in de transportsector. Zorg ervoor dat je als chauffeur of transportondernemer altijd up-to-date bent met deze regels en richtlijnen.

Voor meer gedetailleerde informatie over rijtijden en rusttijden, bezoek ondernemersplein.kvk.nl.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!