Vraag en antwoord

Wat zijn de consequenties van het niet tijdig instellen van een smart tacho 2?

Als je na het verstrijken van de deadline niet over een smart tachograaf 2 beschikt, mag je niet met het voertuig de weg op.

Terug naar artikel