Vraag en antwoord

Is het verplicht om een bus / touringcar te voorzien van een smart tachograaf 2?

Bussen en touringcars die vanaf 31 augustus 2023 geregistreerd worden en meer dan 8 personen vervoeren (de bestuurder niet meegerekend) moeten worden uitgerust met een smart tacho 2 (SMT2 of G2V2). 

Bussen die vóór deze datum zijn geregistreerd, hoeven alleen met een Smart Tachograaf 2 te worden uitgerust als ze worden gebruikt in internationaal (grensoverschrijdend) verkeer.

Terug naar artikel