Gepubliceerd
op

Stap voor stap: De tijdlijn van het mobility package

Sta je aan het roer van een transportbedrijf of ben je actief als chauffeur? Dan is het cruciaal om de tijdlijn en de impact van het Mobility Package op jouw dagelijkse operaties te begrijpen. Dit pakket van Europese regelgeving brengt ingrijpende veranderingen met zich mee, gericht op het harmoniseren van de regels binnen de EU, het creëren van een eerlijker speelveld, en het verbeteren van de werkomstandigheden voor chauffeurs. In dit artikel leiden we je door de belangrijkste mijlpalen en wat ze betekenen voor jouw werk in de transportsector.

Wat is het Mobility Package?

Het Mobility Package is een uitgebreid pakket van maatregelen, ontworpen om de regels voor wegtransport binnen de Europese Unie te harmoniseren. Het pakt alles aan van rij- en rusttijden tot cabotage, detacheringsregels, en de invoering van nieuwe technologieën zoals de slimme tachograaf 2. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de werkomstandigheden voor chauffeurs, het bevorderen van eerlijke concurrentie tussen transportbedrijven, en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Vanaf 20 augustus 2020 zijn de eerste regelingen van kracht, waaronder aangepaste rij- en rusttijden en een duidelijk verbod op het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de cabine. Ook moet de chauffeur eens in de vier weken terugkeren naar huis of de vaste standplaats.

Welke impact heeft het Mobility Package op transportondernemers?

Voor transportondernemers betekent het Mobility Package een aanzienlijke aanpassing. De nieuwe regels vereisen een herziening van de operationele planning, met name wat betreft de inzet van chauffeurs en voertuigen. De verplichte terugkeer van voertuigen naar het land van registratie elke acht weken en de strengere cabotageregels zullen logistieke strategieën beïnvloeden. Daarnaast zullen de aangescherpte detacheringsregels de administratieve lasten verhogen, maar ook zorgen voor een eerlijker loon voor chauffeurs die in andere EU-landen werken.

Waar staan we nu?

Sinds de eerste regelingen van het Mobility Package in augustus 2020 in werking traden, zijn transportondernemers en chauffeurs zich aan het aanpassen aan de nieuwe realiteit. Met de geleidelijke implementatie van verschillende onderdelen van het pakket, bevinden we ons nu in een belangrijke fase waarin de voorbereidingen voor de volgende stappen in volle gang zijn.

De rol van de slimme tachograaf 2

De slimme tachograaf 2 speelt een centrale rol in het Mobility Package. Deze geavanceerde tachograaf maakt het mogelijk om de naleving van de nieuwe regels efficiënter te monitoren en te handhaven. Met functies zoals automatische registratie van grensovergangen en gedetailleerde gegevens over rij- en rusttijden, biedt het een ongekende transparantie en controle.

Controle en handhaving

De handhaving van het Mobility Package zal worden versterkt door zowel nationale autoriteiten als de Europese Commissie. Met de slimme tachograaf 2 als hulpmiddel, zullen inspecties gerichter en effectiever zijn. Overtredingen van de nieuwe regels zullen strenger worden aangepakt, met als doel de veiligheid op de weg te verhogen en oneerlijke concurrentie te verminderen.

Tijdlijn van implementatie

De implementatie van het Mobility Package volgt een duidelijke tijdlijn:

  • 20 augustus 2020: Nieuwe regels voor rij- en rusttijden treden in werking. Deze omvatten onder meer de verplichte rusttijden en beperkingen op de maximale rijtijden.
  • 2 februari 2022: Chauffeurs zijn verplicht om met een tachograaf elke grensovergang te registreren. Dit helpt bij het nauwkeurig bijhouden van de rijtijden over landsgrenzen heen.
  • 2 februari 2022: Chauffeurs die in een ander EU-land werken, moeten voorzien zijn van een detacheringsverklaring. Dit zorgt ervoor dat zij recht hebben op het minimumloon van het land waarin zij werken.
  • 21 februari 2022: Na de laatste cabotagerit is het voor vrachtwagens verboden om binnen 4 dagen cabotageritten in hetzelfde land uit te voeren. Dit beperkt de mogelijkheid om onbeperkt binnen een lidstaat te caboteren.
  • 21 februari 2022: Vrachtwagens die internationale vervoersdiensten uitvoeren, moeten elke 8 weken terugkeren naar het land van registratie. Dit bevordert de band tussen het voertuig en het land van vestiging.
  • 21 februari 2022: Transportbedrijven zijn verplicht om administratief personeel, kantoorruimten en technische voorzieningen in het vestigingsland te hebben. Dit verhoogt de transparantie en controleerbaarheid van transportondernemingen.
  • 21 augustus 2023: Alle nieuw geregistreerde voertuigen moeten uitgerust zijn met een slimme tachograaf type 2 (SMT2). Deze tachografen bieden geavanceerde functies zoals automatische registratie van grensoverschrijdingen.
  • 1 januari 2024: Een Eurovergunning wordt verplicht voor vrachtwagens boven de 2,5 ton voor internationaal vervoer. Dit verlaagt de drempel voor de vergunningsplicht.
  • 31 december 2024: Alle vrachtwagens moeten uitgerust zijn met een slimme tachograaf type 2 (SMT2) in plaats van een analoge of digitale tachograaf. Voor vrachtwagens met een SMT1 is de deadline voor vervanging 19 augustus 2025.
  • 31 december 2024: Chauffeurs zijn verplicht om rij- en rusttijden van de laatste 56 dagen te kunnen tonen. Dit verlengt de periode waarover gegevens beschikbaar moeten zijn.

Bereid je goed voor

Voor transportondernemers en chauffeurs is het essentieel om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die het Mobility Package met zich meebrengt. Dit betekent het up-to-date houden van kennis over de regelgeving, het plannen van de retrofit van voertuigen met de slimme tachograaf 2, en het aanpassen van operationele processen om te voldoen aan de nieuwe eisen. Door proactief te handelen, kunnen bedrijven de overgang soepel laten verlopen en de voordelen van een eerlijker en veiliger transportecosysteem benutten.

Ben jij klaar voor de overstap?

Vanaf 2025 wordt de slimme tachograaf versie 2 verplicht voor alle voertuigen boven 3,5 ton in het internationale wegverkeer. Begin op tijd met het ombouwen van jouw voertuig(en) om problemen te voorkomen.

De servicepunten van Smarttachograaf.nl staan voor je klaar met betrouwbare tachograafservice tegen concurrerende prijzen. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Vraag dan eenvoudig een vrijblijvende offerte aan.