Blog
Gepubliceerd
op

Overgangsbeleid en de rol van Nederland

De invoering van de slimme tachograaf 2 markeert een nieuwe fase in de Europese transportsector. Deze geavanceerde tachograaf, verplicht gesteld vanaf 21 augustus 2023 voor nieuw geregistreerde voertuigen, is ontworpen om de veiligheid op de wegen te verhogen en een nauwkeurige naleving van rijtijden te waarborgen. Echter, met de late beschikbaarheid van deze technologie, hebben verschillende lidstaten uitzonderingsregelingen getroffen, wat leidt tot een lappendeken van nationale beleidsmaatregelen. In dit blogartikel belichten we de situatie rondom de slimme tachograaf 2 en de positie van Nederland in deze overgangsperiode.

Nederland: Een proactieve aanpak

In tegenstelling tot andere Europese landen, heeft Nederland geen uitzonderingsregeling nodig gehad. Dankzij de vooruitziende blik van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de versoepelde procedures van de RDW, konden Nederlandse voertuigen al voor de deadline worden geregistreerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse transporteurs niet geconfronteerd worden met de onzekerheid die in andere lidstaten heerst.

Europese Commissie: Oproep tot tolerantie

De Europese Commissie heeft, met steun van het Road Transport Committee, lidstaten geadviseerd om geen boetes op te leggen aan voertuigen die onder de uitzonderingsregeling vallen en nog geen slimme tachograaf 2 hebben. Deze aanbeveling is bedoeld om de harmonisatie binnen de EU te bevorderen en onduidelijkheid voor handhavers en voertuigeigenaren te verminderen. Het is een oproep tot geduld en begrip terwijl de industrie zich aanpast aan de nieuwe eisen.

De Impact van uitzonderingsregelingen

De uitzonderingsregelingen die door sommige lidstaten zijn getroffen, zijn slechts geldig binnen hun eigen grondgebied. Dit betekent dat voertuigen die na 21 augustus 2023 zijn geregistreerd met een slimme tachograaf 1, en die gebruikmaken van deze tijdelijke regeling, niet internationaal mogen opereren. Dit heeft geleid tot een ongelijk speelveld en verwarring in de sector.

Kosten van retrofit en de toekomst

Voor buitenlandse voertuigeigenaren die gebruik maken van de uitzonderingsregelingen, kan de retrofit naar een slimme tachograaf 2 aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Deze kosten kunnen uiteindelijk voor rekening van de voertuigeigenaar komen. Het is daarom van cruciaal belang dat transporteurs zich bewust zijn van de deadlines en de noodzaak om tijdig te upgraden naar de slimme tachograaf 2.

Conclusie: Een oproep tot actie

De situatie rond de slimme tachograaf 2 en de uitzonderingsregelingen onderstreept het belang van een gecoördineerde Europese aanpak. Terwijl Nederland een voorbeeld stelt met zijn proactieve beleid, blijft de noodzaak voor duidelijke communicatie en samenwerking tussen alle EU-lidstaten essentieel. Transporteurs worden aangemoedigd om de ontwikkelingen op de voet te volgen en zich voor te bereiden op de uiteindelijke overgang naar de slimme tachograaf 2, om zo te voldoen aan de nieuwe Europese standaarden voor wegvervoer.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!