Blog
Gepubliceerd
op

Nieuwe LOM-Wet Frankrijk – Wat houdt het in en wat zijn de gevolgen?

Frankrijk staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering in de transportsector met de implementatie van de LOM-wet (Wet Oriëntatie Mobiliteit). Deze wet, aangenomen in november 2019, belooft een radicale hervorming van het mobiliteitsbeleid. Wat houdt deze wet in, en wat zijn de gevolgen voor transportondernemers? Je leest het in dit artikel.

Waarom deze nieuwe wetgeving?

De LOM-wet kwam tot stand na de Mobiliteitsconferenties in 2017 en is een reactie op de behoefte aan een evenwichtiger mobiliteitsbeleid. Dit beleid moet niet alleen de huidige tekortkomingen aanpakken, maar ook inspelen op de ecologische en klimatologische noodsituatie. Het uiteindelijke doel is koolstofneutraliteit tegen 2050 te bereiken.

De wet is ook een antwoord op de behoefte aan een herzien infrastructuurbeleid, gericht op het verminderen van congestie en het verbeteren van de toegankelijkheid van verouderde gebieden. Dit beleid verschuift de focus van verbindingen tussen grote steden naar een meer inclusieve benadering van mobiliteit.

Aanpak van overbelading

Een belangrijke pijler van de LOM-wet is de strijd tegen overbelading van voertuigen. Voortaan kunnen bedrijfswagens op afstand worden gecontroleerd op overbelading, wat een significante verandering inhoudt in de manier waarop transportbedrijven en opdrachtgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Overtredingen kunnen leiden tot boetes van de hoogste klasse, oplopend tot circa €1500.

Deze nieuwe aanpak richt zich specifiek op overbelading per as, in plaats van het totale GVW (Gross Vehicle Weight). Hierbij is de maximale aslast voor een combinatie van 40 ton vastgesteld op 13 ton voor de meest belaste as en 12 ton voor opleggers of aanhangwagens. Deze verandering benadrukt de verschuiving van een generieke naar een meer gedetailleerde benadering van gewichtsbeperkingen.

Innovaties in controle en handhaving

Een opmerkelijke vernieuwing binnen de LOM-wet is dat niet alleen chauffeurs, maar ook transportbedrijven en opdrachtgevers beboet kunnen worden. Dit onderstreept de gedeelde verantwoordelijkheid binnen de transportketen. De technologie om het gewicht van voertuigen op afstand te controleren is een stap voorwaarts in de handhaving van deze regels. Hoewel de specifieke apparatuur voor deze controles nog niet bekend is, is het duidelijk dat de Franse overheid inzet op innovatieve oplossingen om naleving te waarborgen.

Breder kader van mobiliteitsvernieuwing

De LOM-wet is meer dan een serie maatregelen tegen overbelading. Het is een ambitieuze poging om mobiliteit opnieuw te definiëren voor het Franse publiek, gesteund door aanzienlijke investeringen in vervoersinfrastructuur – €13,4 miljard tussen 2018 en 2022, en nog eens €14,3 miljard tussen 2023 en 2027. De wet omvat verschillende innovatieve concepten zoals autodelen, autonome pendeldiensten, elektrische voertuigen, scooters, mobiliteitspakketten, en tolheffing. Deze initiatieven zullen naar verwachting leiden tot een meer inclusief, milieuvriendelijk en efficiënt vervoerssysteem.

Wat betekent dit voor transportondernemers uit Nederland?

De invoering van de LOM-wet in Frankrijk vereist dat Nederlandse transportondernemers die actief zijn op Franse routes hun laadstrategieën aanpassen. Met de focus op overbelading per as, waarbij de aslastlimieten vastgesteld zijn op 13 ton voor de meest belaste as en 12 ton voor opleggers of aanhangwagens, is nauwkeurige ladingverdeling essentieel. Bovendien brengt de wet een nieuwe verantwoordelijkheid met zich mee, aangezien zowel chauffeurs als transportbedrijven en opdrachtgevers beboet kunnen worden bij overtredingen. Dit impliceert dat Nederlandse transporteurs nauwgezet moeten toezien op de naleving van deze regelgeving, zowel intern als in hun samenwerking met opdrachtgevers.

Daarnaast introduceert de wet de mogelijkheid om het gewicht van voertuigen op afstand te controleren, wat betekent dat Nederlandse vrachtwagens onderworpen kunnen zijn aan frequente en onaangekondigde controles zonder daadwerkelijke aanhouding door de politie. Dat brengt op termijn mogelijk verplichte investeringen in benodigde apparatuur met zich mee.

Wanneer handhaving van deze regels start is bij het publiceren van dit artikel nog niet bekend

Samenvatting

De nieuwe LOM-wet in Frankrijk brengt aanzienlijke veranderingen in het mobiliteits- en transportbeleid, met een specifieke focus op het tegengaan van overbelading van voertuigen. Cruciaal in deze wet is de verschuiving van totaalgewichtcontrole naar aslastcontroles, waarbij zowel chauffeurs als transportbedrijven en opdrachtgevers verantwoordelijk worden gehouden voor overtredingen. Deze regelgeving omvat de mogelijkheid om voertuiggewicht op afstand te controleren. Nederlandse transportondernemers die in Frankrijk opereren doen er goed aan om het nieuws over deze regelgeving te volgen.

Ben jij klaar voor de overstap?

De overstap naar het Mobility Package brengt grote veranderingen met zich mee. We raden je aan om op tijd in kaart te brengen wat de impact gaat zijn voor jouw onderneming.

Heb je hulp nodig of wil je een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!