Vraag en antwoord

Kan ik de slimme tachograaf 2 zelf installeren?

Het installeren de Slimme tachograaf 2 is een ingewikkeld proces. Het moet worden uitgevoerd door een erkende werkplaats. Dit komt omdat de tachograaf nauwkeurig moet worden gekalibreerd en getest om te voldoen aan de wettelijke eisen en om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert. Verder moet na de installatie van de tachograaf een installatieplaatje worden aangebracht en moet er een installatieattest worden opgesteld. Dit attest is een officieel document dat bevestigt dat de tachograaf correct is geïnstalleerd en gekalibreerd. Het attest moet worden bewaard en op verzoek aan de controlerende instanties worden getoond.

Terug naar artikel